Nieuws

Boe­tes rond witte kassa voor­lo­pig on­mo­ge­lijk

13 april 2017

Dit is toch geen toeval! Deze rechtse regering laat Fraudeurs weeral vrijuit gaan! Houding van Patroonsfederatie is een slag in het gezicht van die horecazaken die vandaag wel in orde zijn en nu extra onder druk komen door de oneerlijke concurrentie!!!!

 

Artikel uit De Tijd : 11 april 2017 07:27

Boe­tes rond witte kassa voor­lo­pig on­mo­ge­lijk

Onverwachtse meevaller door blunder regering m.b.t. overuren en flexibiliteit (nieuwe regeling in programmawet van december 2015).

17 maart 2016

De programmawet van 16/11/2015 voorzien in een regeling waarbij er geen overloon meer verschuldigd is voor overuren en waarbij het aantal uren dat hiervoor in aanmerking komt wordt opgetrokken tot 300u /360u (met een witte kassa).  Daarnaast zou tevens de flexibiliteit worden uitgebreid naar dezelfde uren.

13.753 zaken met witte kassa en nog niet één gecontroleerd

15 februari 2016

22.212 horecazakken hebben zich geregistreerd voor een witte kassa. 13.753 - of 61 % - hebben er effectief al één. Sinds 1 januari zijn de witte kassa's van kracht, maar er wordt niet gecontroleerd.

Persbericht : volgende stap in de “verwitting” van de HORECA ! Loon in cash moet verdwijnen!

27 januari 2016

In augustus 2015 werd een wet gepubliceerd wat betreft de uitbetaling van het loon van de werknemers.  Een impliciet akkoord op het vlak van de sector of het gebruik in een sector kunnen betalingen van hand tot hand in cash nog mogelijk maken.  Hiervoor heeft de wetgever 12 maanden de tijd gegeven via een procedure in het betrokken paritair comité.

Persbericht : Van Overtveldt wil uitstel voor invoering witte kassa

18 december 2015

Als ABVV HORVAL hebben we het steeds geschreven.  Deze kassa komt er niet op 1 januari 2016…. En wie krijgt vandaag opnieuw gelijk….

 

Welke politieke hypocrieten hebben we vandaag in de regering zitten...

Min. Van Overtveldt onbekwaam om een wet te maken die een kassa zou moeten invoeren, wordt teruggefloten door de Raad van State en beloofd ONMIDDELLIJK de wet te zullen corrigeren.

Nu tracht hij zijn verantwoordelijkheid af te wentelen op de producenten van de kassa. Niet meer dan een hypocriete leugen!

Witte kassa 21.717 (belga)

17 december 2015

21.717 horecazaken hebben zich bij de federale overheidsdienst Financiën laten registreren als (toekomstig) gebruiker van een witte kassa. Tot nog toe hebben 10.411 horecazaken de witte kassa al effectief geïnstalleerd. Zij hebben niet gewacht tot 1 januari 2016, als het gebruik ervan verplicht wordt. Minister Johan Van Overtveldt (NV-A) moet nog altijd beslissen welke horecazaken uiteindelijk niet onder de verplichting vallen. (belga)

De zevende dag 06/12

7 december 2015

Horecazaken zullen vanaf 1 december gebruik kunnen maken van flexi-jobs. De vakbonden vrezen dat dergelijke flexi-jobs gewone voltijdse banen zullen verdringen. En ze vrezen dat het systeem ook naar andere sectoren zou uitgebreid worden. Debat met Nele Lijnen (Kamerlid, Open VLD) en Alain Detemmerman (ABVV- Horeca).

[Link video]

 

Flexi-jobs : Dreigingsniveau 4 in de horecasector!

7 december 2015

De wet betreffende de nieuwe horecamaatregelen werd op 26 november 2015 gepubliceerd. Sinds 1 december is het mogelijk om een flexi-job aan te gaan bij een horecawerkgever.

Wat is dat, een flexi-job?

Onder het statuut “flexi-job” krijgt de werknemer geen loon meer dat gelinkt is aan het barema, maar een vergoeding (“flexi-loon”) van minimum 8,82 €/u. Voor de werknemer wordt er op sociaal of fiscaal vlak niets afgehouden. Hij krijgt dus bruto voor netto. De werkgever stort enkel een speciale bijdrage van 25%.

Vakbonden horecasector vechten nieuwe wet voor de horeca (flexi-jobs en overuren) aan

30 november 2015

ACV Voeding en diensten, ABVV Horval en ACLVB hebben vandaag beslist om opdracht te geven aan Meester Jan Buelens tot verder onderzoek naar de juridische rechtsmiddelen om de pas verschenen wet op de flexi-jobs en overuren aan te vechten.

Hierbij wordt in de eerste plaats gedacht aan een procedure tot vernietiging bij het grondwettelijk hof.

De huidige wet is niet meer dan steunmaatregelen aan bedrijven onder de vorm van het legaliseren van zwartwerk, waarbij de werknemers het slachtoffer zijn op lange termijn.

Horecawet flexi-jobs en overuren gepubliceerd

27 november 2015

De wet m.b.t. Flexi-jobs en overuren in de horeca is vandaag in Belgisch Staatsblad verschenen  De volgende stap van deze regering in de sociale afbraak van de rechten van de werknemers.  De vakbonden bekijken op korte termijn pistes om deze wet, die op zeer wankele voeten staat, juridisch onderuit te halen. Meer info volgt op deze website.

De Kamer keurt de wet op de Horecamaatregelen goed

23 oktober 2015

Deze donderdag heeft de Kamer het Wetsontwerp op de Horecamaatregelen goedgekeurd (flexi-jobs, overuren zonder inhaalrust).

Het ABVV blijft ervan overtuigd dat deze maatregelen nefast zullen zijn voor de werkgelegenheid.

Wij zullen de goedgekeurde eindtekst onder de loep nemen en vervolgens een artikel publiceren met een gedetailleerde uitleg.

De 3 vakbonden bestuderen reeds alle juridische mogelijkheden om deze wet nietig te laten verklaren.

Jacht op deeltijdsen: het ABVV blijft strijden op alle mogelijke fronten

20 oktober 2015

Persbericht ABVV

Het ABVV heeft weliswaar het ontwerpakkoord van de G10 over de onvrijwillig deeltijdse werknemers (hoofdzakelijk vrouwen) met een inkomensgarantie-uitkering (IGU) gunstig beoordeeld, maar het wil wel dat dit akkoord door de regering integraal uitgevoerd wordt. Bovendien blijft het ABVV druk op de regering uitoefenen opdat zij de maatregelen voor de betrokken werknemers zou aanpassen.

Oorspronkelijk wilde de regering dat alle deeltijdse werknemers actief beschikbaar zouden blijven, dat ze dus actief naar werk zouden zoeken op straffe van sancties.

Deeltijdse werknemers : jullie zullen gestraft worden !

14 oktober 2015

De regering Michel heeft besloten om jullie te straffen, kwestie van jullie aan te sporen om actief op zoek te gaan naar voltijdse banen die er niet zijn !

De inkomensgarantie-uitkering (IGU) van deeltijdse werknemers werd verlaagd en zal gehalveerd worden na 2 jaar.

Vanaf nu kunnen jullie ook actief gecontroleerd worden en, bijgevolg, verplicht worden om actief te solliciteren EN daarvan periodiek een bewijs te leveren.

Anders hangen er jullie straffen boven het hoofd, jullie inkomensgarantie-uitkering kan zelfs geschrapt worden.

 

Persbericht : Wetsontwerp Horeca vandaag in bespreking Commissie sociale zaken

1 oktober 2015

Bij herhaling hebben de vakbonden gewaarschuwd dat het ter tafel liggende wetsontwerp m.b.t. de horeca, dat o.a. voorziet in de invoering van flexi-jobs en het presteren tot 360 overuren zonder inhaalrust en zonder toeslag van 50 %, een compleet onverstaanbare, gevaarlijke en onaanvaardbare piste is . De bekommernis van de vakbonden blijft uitgaan naar duurzame ondernemingen die een duurzame tewerkstelling garanderen. Deze regeringsmaatregelen beogen net het tegenovergestelde en zullen de sector ontwrichten en deloyale concurrentie aanmoedigen.

51.000 deeltijdse werknemers moeten op zoek naar voltijdse baan.

30 september 2015

51.000 deeltijdse werknemers moeten op zoek naar voltijdse baan.

Horecawerknemers : wees voorbereid!

29 september 2015

De fameuze nieuwe regeringsmaatregelen voor de Horeca riskeren onherstelbare schade te berokkenen voor de werknemers en kunnen de hele sector kapotmaken. Wij hopen dat het geregistreerd kassasysteem binnen enkele maanden ingevoerd zal worden. Dat is een goede zaak, want daarmee kan zwartwerk bestreden worden. De cowboys zullen uit de sector moeten verdwijnen en de bonafide werkgevers zullen eindelijk niet meer gebukt gaan onder de oneerlijke concurrentie.